اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/29
کل خالص ارزش دارائی ها 160,568,181,645 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,912,431 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,912,431 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,929,431 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 55,132

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/08/03

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك انصار

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري ابن سينا مدبر

مدیران سرمایه گذاری:

احمد كاظمي مرگاوي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي هشيار بهمند