بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/01
کل خالص ارزش دارائی ها 181,829,260,111 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,077,692 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,077,692 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,090,681 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 87,515

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه توسعه بهشهر

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/08/03

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك انصار

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري ابن سينا مدبر

مدیران سرمایه گذاری:

احمد كاظمي مرگاوي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي هشيار بهمند

نمودار‌ها