دعوت به مجمع صندوق بهشهر

از كليه سهامداران ممتار دعوت مي شود مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان گروه توسعه بهشهر  در روز چهارشنبه  مورخ ١٣٩٥/٠٥/١٣راس ساعت ١٤:٣٠ در دفتر شرکت کارگزاری بانک انصار به آدرس تهران خ نلسون ماندلا خ تابان غربی پ٥٩ برگزار می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع به شرح ذیل می باشد.١)تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی ٢)سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع میباشد.