دعوت به مجمع صندوق

از كليه سهامداران ممتار دعوت مي شود که در جلسه مجمع سال مالی منتهی
به 1396/06/31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر که در تاریخ1396/09/12راس ساعت14:30در شرکت کارگزاری بانک انصار به آدرس:بلوار نلسون ماندلا (آفریقا) بالاتر از تقاطع میرداماد کوچه تابان غربی پلاک 59 طبقه چهارم برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع به شرح ذیل می باشد:
1)تصویب صورتهای مالی ،برای سال مالی منتهی به تاریخ1396/06/31
2)سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.