مجمع سالیانه صندوق

از كليه سهامداران ممتار دعوت مي شود که در جلسه مجمع سال مالی منتهی به 31/06/1396 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر که در تاریخ 22/09/1396راس ساعت14:30در شرکت کارگزاری بانک انصار به آدرس:بلوار نلسون ماندلا (آفریقا) بالاتر از تقاطع میرداماد کوچه تابان غربی پلاک 59 طبقه چهارم برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
:دستور جلسه مجمع به شرح ذیل می باشد

تصویب صورتهای مالی ،برای سال مالی منتهی به تاریخ31/06/1396 -
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد-