مجمع سالیانه

از كليه سهامداران ممتار دعوت مي شود که در جلسه مجمع سال مالی منتهی به 31/06/1396 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر که در تاریخ 1396/11/01راس ساعت14:00در شرکت کارگزاری بانک انصار به آدرس:بلوار نلسون ماندلا (آفریقا) بالاتر از تقاطع میرداماد کوچه تابان غربی پلاک 59 طبقه چهارم برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
:دستور جلسه مجمع به شرح ذیل می باشد
-تصویب صورتهای مالی ،برای سال مالی منتهی به تاریخ31/06/1396
-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.