اسامی حاضرین در مجمع تغییرات امیدنامه مورخ 1396/11/01صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر

اسامی حاضرین در مجمع تغییر رکن حسابرس مورخ 1396/11/01صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر به شرح ذیل می باشد:


کارگزاری بانک انصار : غلامحسن فتحعلی
سازمان بورس و اوراق بهادار : فاطمه پزشک زاده
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران : مصطفی بختیاری
شرکت توسعه صنایع بهشهر: امیر شفیعی
شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر : شادی چگینی
مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند : رویا مهدی زاده