تشکیل مجمع صندوق بهشهر

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا و با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت١٤:٣٠روزچهار شنبه مورخ ٢٩/١٠/١٣٩٥ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران،خیابان نلسون ماندلا، بالاتر از تقاطع میر داماد، خیابان تابان غربی، پلاک ٥٩ طبقه چهارم کارگزاری بانک انصار؛ تشکیل و براساس رای گیری بع عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:
١- آقای مصطفی بختیاری  رئیس مجمع    ( نماینده سهامدار ممتاز)
٢- آقای احمد جواهری   ناظر اول          (نماینده متولی)
٣- آقای احمد دودانگه            ناظر دوم        (نماینده سهامدار ممتاز)
٤- آقای غلامحسن فتحعلی   دبیر جلسه    (نماینده کارگزاری بانک انصار)
مجمع به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
١-تغیر رکن حسابرس صندوق .از موسسه  حسابرسی و خدمات مدیریت  سخن حق" به " موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش" تغیر یافت.
جلسه در ساعت ١٥:٣٠ با ذکر صلوات به پایان رسید.