صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر

از کلیه سهامداران ممتاز دعوت می شود که در جلسه مجمع مورخ 1396/12/09صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهرکه راس ساعت 14:00روز چهارشنبه به آدرس خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)،بالاتر از تقاطع میرداماد،خیابان تابان غربی،پلاک59،طبقه چهارم برگزار می گردد حضور به هم رسانند دستور جلسه مجمع به شرح ذیل به حضور اعلام می گردد

تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ1399/12/05-

-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد-