امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه توسعه بهشهر در تاریخ 1393/08/03 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییرات بند 9/3/امیدنامه صندوق(هزینه نرم افزار صندوق)
تغییرات بند 7/3/1/امیدنامه صندوق
تغییرات بندهای 2/2/1و2/2/2در خصوص افزوده شدن حداقل سهام و بند7/3/1حداقل معاملات
تغییرات بند 9/3امیدنامه در خصوص تغییرکارمزدمتولی صندوق
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/11/01 در خصوص سهام های مشمول بازارگردانی
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/11/01 در خصوص تغییر رکن حسابرس
تغییرات امیدنامه در خصوص تغییر صاحبان امضا مجاز صندوق
تغییرات امیدنامه در خصوص تغییر رکن مدیر صندوق
تغییرات امیدنامه در خصوص تغییر رکن حسابرس صندوق