ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران-خیابان نلسون ماندلابالاتر از تقاطع میرداماد،کوچه تابان غربی پ59طبقه سوم تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران-شعبه مرکزی 1 تهران-خیابان نلسون ماندلابالاتر از تقاطع میرداماد،کوچه تابان غربی پ59طبقه سوم 86081987 کارگزاری بانک انصار